en

Шахмат

Играй шах и победи противника си с мат. Шахматът е една от най-древните игри. В сегашният си вариант се играе от края на XV век. Шахмат е игра за двама противника, всеки от тях притежава по 16 фигури: 8 пешки, 2 офицера, 2 коня, 2 топа, 1 царица и 1 цар. Играта шахмат приключва, когато царя бъде свален. Правилата задвижение на фигурите в шахмата са следните: пешките се движат по един ход напред, конете се движат Г образно две напред и едно в ляво или дясно във всички посоки, офицерите се движат по диагонал във всички посоки, царицата се движи по диагонал и права линия във всички посоки, както и фигурата цар, но царя може да се движи само с по едно квадратче!

Когато пешката се премести две полета напред и има противникова пешка на съседно поле до нейната крайна дестинация, тогава противниковата пешка може да вземе вашата и да се премести на полето зад крайната позиция на вашата, но единствено при следващия ход. Например, ако черната пешка се премести две полета напред т.е. от f7 на f5, тогава някоя от белите пешки на е5 или g5 може да я вземе "ан пасан" и да се постави на полето f6.

Целта е да давате колкото се може повече шах на противника си и само един път мат!

Когато пешка достигне последния (осмия) хоризонтал на шахматната дъска, тя може да бъде заменена след избор на играча за царица, топ, офицер или кон от същия цвят. Обикновено се избира пешката да бъде заменена с царица, но в някои случаи се избира друга фигура. Вторият процес се нарича подпромоция. На диаграмата отдясно, пешката на поле c7 може да избере да достигне до осмия хоризонтал и да се произведе в по-добра фигура.

Не е задължително партията шах да завърши с мат – играчът на ход може да се предаде, ако ситуацията изглежда безнадеждна. Партията също може да завърши с реми (завършване наравно). Реми може да се постигне в няколко ситуации, включително реми чрез договаряне, пат, трикратно повторение на позицията, педнадесет ходовото правило , реми поради невъзможност за мат (обикновено заради недостиг на материал за матиране) или когато свърши времето, но противника има само цар.

 

Стратегията в шахмата е ангажирана с оценяването на шахматните позиции и определянето на целите и дългосрочните планове за бъдещата игра. По време на оценяването, играчите трябва да вземат под внимание множество фактори като стойността на фигурите върху дъската, пешечната структура, безопасността на царя, контрола върху ключови полета или групи от полета (например, диагоналите, откритите хоризонтални и вертикални линии, черните или белите полета) и т.н.

Най-основната стъпка в оценяването на една позиция е пресмятането на общата стойност на фигурите от двете спорещи страни. Стойностите използвани за тази цел се основават на опит и са под формата на точки; обикновено пешките са със стойност единица, конете и офицерите имат стойност три точки, топовете – пет точки и царицата е със стойност девет точки. В ендшпила царят в повечето случаи е по-силен от офицера или коня, но е по-слаб от топа. Поради тази причина, на царя понякога е присъждана стойност от четири точки. Впоследствие, тези основни стойности се променят под влиянието на други фактори като позиция на фигурата (например, пешките на предни позиции имат по-голяма стойност от тези на изходяща позиция), координация между фигурите (например, двойка офицери имат по-добра координация помежду си от двойката офицер и кон) или вида на позицията (конете повече са ценени при затворени позиции с много пешки, докато офицерите са по-силни при отворени позиции).

Друг важен фактор при оценяването на шахматната позиция е пешечната структура (понякога известна като скелетът на пешките) или конфигурацията на пешките върху дъската. Пешките са най-малко подвижните шахматни фигури. Поради тази причина пешечната структура е относително статична, но и до голяма определя стратегическата същност на позицията. Слабости в пешечната структура, такива като изолирани, като сдвоени или изостанали пешки или дупки, веднъж създадени, обикновено остават за постоянно. Заради това трябва да се избягват освен ако появата им не е компенсирана с друго стойностно предимство (например, възможност за развиване на атака).

Напишете ревю

Вашият коментар:
Забележка:Тези коментари се преглеждат от администратор преди публикуването им!

Оценка: Лош            Добър

Вашето име:

Въведете кода в полето:


Web Studio Diva
SeeGame.me © 2019